Op 8 juli jl. berichtten wij dat, ondanks eerdere toezeggingen, dit jaar helaas opnieuw een groot aantal leraren bericht heeft gekregen niet in aanmerking te komen voor de lerarenbeurs.

Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft daarop in juli een amendement ingediend om voor 2021 17,1 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de lerarenbeurs. De Tweede Kamer heeft dit amendement aangenomen.

De eerder afgewezen aanvragers hebben inmiddels bericht ontvangen dat hun aanvraag alsnog is toegekend.