Heeft uw medezeggenschapsraad behoefte aan ondersteuning? Wilt u onder begeleiding een goed gesprek met uw directeur of bestuurder over de invulling van de medezeggenschap? In beide gevallen kunt u bij het project Versterking medezeggenschap een gratis begeleidingstraject aanvragen!

Het project biedt trainingen voor medezeggenschapsraden die een of meer specifieke onderwerpen willen behandelen en de Quickstart Medezeggenschap, waar ook de bestuurder bij aanschuift. Deze Quickstart-training bestaat uit twee delen: in het eerste deel is ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan, in het tweede deel vindt een gesprek plaats met de bestuurder over de wederzijdse ambities of een onderwerp waar de raad graag met de bestuurder over van gedachten wil wisselen. De gratis trainingen worden op locatie gegeven onder leiding van een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden en besturenraden.

Aanmelden voor beide trajecten kan direct via dit aanvraagformulier. Er vindt altijd een intakegesprek plaats om de training zo goed mogelijk op de wensen van de aanvrager af te stemmen. Meer informatie en voorwaarden voor de Quickstart Medezeggenschap vindt u hier: Quickstart Medezeggenschap.