Op 22 april heeft minister Slob aanpassingen in het Eindexamenbesluit VO samen met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze aanpassingen worden per 1 augustus 2021 van kracht en hebben tot doel om de kwaliteit en de kwaliteitsborging van de schoolexaminering te versterken.

De VO-raad heeft een helder overzicht van deze aanpassingen opgesteld.

Klik hier voor het bericht met alle informatie en het overzicht van de aanpassingen van de VO-raad.