Op 12 februari maakte minister Slob bekend dat OCW een aantal aanpassingen in de voorlopige examenregeling heeft opgenomen. Het servicedocument Examens is inmiddels geüpdatet. Op 15 maart legde minister Slob de Eerste Kamer de bepalingen voor rondom het eindexamen en staatsexamen voortgezet onderwijs voor dit examenjaar.

Klik hier voor het aangepaste servicedocument
Klik hier voor de Kamerbrief van minister Slob d.d. 15 maart 2021