Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2015 verhoogd naar 1.501,80 euro. Voor de CAO VO 2014-2015 heeft deze wijziging uitsluitend gevolgen voor de salaristabel 9 C: in- en doorstroombaan.

De afspraak van de cao-partners is (nu en in de toekomst) om AT-2 te berekenen door te middelen tussen AT 1 en het salarisnummer 1-0.

  • Het minimumloon wordt 1.501,80 euro per 1 januari 2015
  • Salarisnummer 1-0 wordt 1530 euro per 1 januari 2015
  • At-1 wordt daarmee ook 1.501,80 per 1 januari 2015
  • At-2 wordt per 1 januari 2015: (1.501,80 + 1530)/2 = 1515,90 euro