Als vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en LerarenOntwikkelFonds (LOF) kan een schoolleider of leraar uit het primair, voortgezet of speciaal onderwijs die een idee heeft over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan, of handiger kan worden georganiseerd, namens de school een plan indienen via de website van DUS-I voor een financiële impuls vanuit de regeling Schoolkracht.

Met deze financiële impuls kan ruimte en tijd vrijgemaakt worden voor schoolontwikkeling. Schoolontwikkeling is de drijvende kracht achter de kwaliteit van onderwijs en met deze regeling kan duurzame schoolontwikkeling versterkt worden.

Voor dit plan kan maximaal €30.000 worden aangevraagd als het plan voor schoolontwikkeling zich richt op één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort
  • kansen(on)gelijkheid
  • digitalisering.

De regeling wordt in de tweede helft van november opengesteld, de plannen kunnen worden ingediend tot en met 8 januari 2021.

Meer informatie over de regeling vind je op de site van OCW