Het is weer tijd om aangifte te doen. De Vakcentrale voor Professionals heeft een aantal zaken voor u op een rij gezet. Ook heeft de VCP wat tips waar u in 2017 rekening mee kunt houden. Als u voor 1 april aangifte doet krijgt u voor 1 juli bericht. Bij aanslagen die na 1 juli worden opgelegd, wordt 4 procent belastingrente geheven.

Scholingsaftrek in 2017
Een belangrijk punt van aandacht voor dit jaar is de scholingsaftrek. Als het aan het kabinet ligt wordt die per 2018 afgeschaft. De VCP is hier fel op tegen. De scholingsaftrek is een wezenlijk instrument voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De VCP zal het (nieuwe) kabinet blijven oproepen om af te zien van de afschaffing. In plaats daarvan moet er een brede Human Capital Agenda komen waar de scholingsaftrek onderdeel van is.

Lees meer…