De protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn per 8 januari jl. aangepast. De nieuwe versies omvatten verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM In deze versie gaat het met name om het testbeleid voor leerlingen.

Klik hier voor het protocol basisonderwijs, versie 08-01-21

Klik hier voor het protocol speciaal basisonderwijs, versie 08-01-21

klik hier voor het protocol voortgezet speciaal onderwijs, versie 08-01-21

Klik hier voor de aangepaste Q&A’s versie 13-01-21