Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze nieuwe versie van 20 oktober omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden. De protocol kunnen gezien worden als een handreiking voor eigen nadere invulling. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

Lees HIER het protocol voor het basisonderwijs.
Lees HIER het protocol voor het speciaal onderwijs.
Lees HIER het protocol voor het voortgezet speciaal onderwijs.