Het kabinet wil het dragen van een mondkapje per 1 december 2020 ook in het voortgezet onderwijs verplichten. Dit staat in een regeling die het kabinet naar de Tweede Kamer stuurde op 19 november 2020. Als de regeling door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, dragen onderwijspersoneel en leerlingen in de school verplicht een mondkapje.

Vanaf dat moment is het voor scholen niet meer nodig om een separate verplichtstelling in te voeren omdat het dan gaat om een verplichting op grond van de wet en die treedt daarvoor in de plaats.

Lees hier het aangepaste protocol VO d.d. 24 november 2020