Het protocol VO van de sociale partners, Onderwijs op school tijdens corona, is op een aantal punten aangepast.

De aanpassing betreft artikel 6 Activiteiten (alleen lessen worden op school gegeven, andere activiteiten niet) en artikel 8 Praktische vakken (lichamelijke opvoeding, analoog aan het protocol van de KVLO).

Klik hier voor het aangepaste protocol VO d.d. 10 november 2020