Het protocol primair onderwijs op enkele punten aangepast.

II – 1: aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod

Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies en schoolkampen geldt in eerste instantie het advies van de overheid om de reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Indien een school besluit toch een activiteit te organiseren op een andere locatie, dan zijn de regels zoals die gelden op die locatie van toepassing.

II-4: Oudergesprekken en ouderavonden

Scholen worden nadrukkelijk opgeroepen bij voorkeur ouderavonden en overige ouderbijeenkomsten digitaal te organiseren.

Mocht de school toch een bijeenkomst voor ouders op de schoollocatie organiseren dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes: maximaal 30 personen, met inachtneming van 1,5 meter afstand, gezondheidscheck en hygiënemaatregelen.

III-4: Brengen, halen en benutten van de schoollocatie

Bij het benutten van de schoolaccommodatie voor andere activiteiten dan onderwijs: Als de schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd wordt aan externen, dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes (max. 30 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand).

Op dit maximum van 30 personen geldt een uitzondering wanneer de schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd aan externen die vallen onder de volgende omschrijving:
‘gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar’.

IV-3: Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen

Voor leerlingen tot en met groep 2 van de basisschool blijft het advies dat zij in principe niet getest hoeven worden als zij verkoudheidsklachten en/of koorts hebben en/of benauwd zijn. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen.

Voor leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt dat zij bij enkel verkoudheidsklachten niet getest hoeven worden. Ook hier geldt testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij de leerling ook koorts heeft en benauwd is of anderszins ernstig ziek is, uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).

Het testbeleid voor kinderen is aangepast

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen getest worden, hierboven is al toegelicht wanneer dit ook dringend geadviseerd wordt.

IV-4 Thuisblijfregels – gezondheid personeel

Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde coronapatiënt heeft gehad: mogelijkheid om op de 5e dag na dit laatste contact getest te worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon vervolgens zijn quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact. Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.

Klik hier voor het aangepaste protocol.