Waar begin je als je als school aan de slag wilt met professionele ruimte? Hoe pak je het aan? In de Kijkwijzer professionele ruimte van Voion vind je achtergronden en werkvormen om concreet aan de slag te gaan en de dialoog in school op gang te brengen. Voion organiseert in juni een drietal regionale bijeenkomsten rondom dit thema.

Aan de slag met professionele ruimte