Enthousiasme onder scholen is groot

728 scholen hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs. Zij willen zich vanaf volgend jaar inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op hun school. Het Fonds is blij met het grote enthousiasme dat uit de aanvragen spreekt. Om aan deze grote vraag tegemoet te komen heeft Minister Bussemaker (OCW) besloten het gereserveerde budget van de derde ronde (2017) nu al beschikbaar te stellen aan het Fonds om in te zetten voor de eerste ronde. Dit betekent dat er deze ronde geen aanvragen afgewezen worden vanwege onvoldoende budget en alle aanvragen behandeld en beoordeeld zullen worden.

Eerder maakte het Fonds al bekend een deel van het budget uit de tweede ronde naar voren te schuiven. Het totale budget voor de eerste ronde komt hiermee op 11,75 miljoen euro. Voor de tweede ronde Impuls muziekonderwijs is 5 miljoen euro beschikbaar. Scholen kunnen vanaf 2 oktober 2016 hun aanvraag indienen voor de tweede ronde.

Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dat muziekonderwijs weer leeft blijkt niet alleen uit het grote aantal aanvragen. Ook initiatieven als Méér Muziek in de Klas met de BZTBAND XXL, de Music University Days en de uitgebreide aandacht voor het onderwerp vanuit de wetenschap en media laten dit zien.

“We vinden het fijn dat nu een grote groep scholen zich in kan zetten om kinderen op structurele basis met muziek bezig te laten zijn op school. Het grote enthousiasme vanuit de scholen en de omvangrijke aandacht vanuit het onderwijs, maar ook de wetenschap, bewijzen dat muziekonderwijs een belangrijk onderwerp is dat veel weerklank vindt. We hopen de komende jaren nog veel bij kunnen dragen aan de versterking van het muziekonderwijs in Nederland.”

Jan Jaap Knol – Directeur bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie is een aantal FAQ’s opgenomen over dit besluit.

Lees ook dit bericht op de website van de rijksoverheid