Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift kunst (algemeen) vwo 2020? Dat kan! Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt 20 eindexamendocenten kunst (algemeen) vwo. De helft van deze docenten wordt geworven door VLS en VONKC.

Wat ga je doen?
Je krijgt donderdag 7 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen kunst (algemeen) vwo onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Je kijkt van minstens vijf leerlingen een vooraf door het CvTE geselecteerd gedeelte van het examen na, en van nog eens minstens één leerling het volledige examenwerk. De volgende dag, vrijdag 8 mei, bespreek je met collega’s je bevindingen. Samen met hen kun je daar waar nodig aanpassingsvoorstellen doen op het specifiek voor jou geselecteerde gedeelte van het voorlopige correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit uiteindelijk wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op zaterdag 9 mei om 17.00 uur wordt gepubliceerd.

Deze screening valt onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens en is onderdeel van het Project Ieders Examen. Wil je meer weten over het waarom van dit project, kijk dan op Examenblad.nl.

De testcorrectie staat gepland voor:

Datum: Vrijdag 8 mei 2020
Locatie: Vergadercentrum Domstad Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Tijd: 09.30 – 16.00 uur

Je ontvangt van het CvTE een reiskosten- en dagvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 332,76.

Aanmelden?
Wil je meedoen? Voor de testcorrectie kun je je aanmelden via info@vonkc.nl. Wil je bij aanmelding dit schema in je mail kopiëren en invullen?

Vereisten

  • Je bent bevoegd voor kunst (algemeen);
  • De afgelopen vier jaar heb je lesgegeven aan examenklassen kunst (algemeen) vwo;
  • Dit jaar geef je les aan een of meer examenklassen kunst (algemeen) vwo;
  • Je bent lid van VONKC of de VLS.

NB

  • Docenten die werkzaam zijn of recent werkzaam zijn geweest bij het CvTE of Cito, of die een bestuursfunctie vervullen bij de VONKC of VLS, komen niet in aanmerking voor deelname;
  • De ervaring is dat zich in de regel meer docenten aanmelden dan wij kunnen plaatsen;
  • Wanneer je eerder hebt meegedaan aan een testcorrectie, kan het zijn dat docenten die niet eerder hebben meegedaan de voorkeur krijgen.

Belangrijke data

  • Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk zondag 5 april 2020;
  • Uiterlijk vrijdag 17 april ontvang je van ons een bericht of je tot de deelnemers behoort.

Hoe het vorig jaar ging bij de testcorrectie havo kunst (algemeen)