Het Centraal Examen gaat dit schooljaar niet door. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Dat hebben de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs op 24 maart bekendgemaakt.

Lees hier de Kamerbrief

Houd voor verdere informatie de pagina Rijksoverheid.nl/examens en het nieuwsbericht ‘Update coronavirus’ op Examenblad.nl in de gaten. Op Examenblad.nl wordt zo snel mogelijk een link naar meer informatie geplaatst.

Veel muziekdocenten zaten met hun examenleerlingen midden in de voorbereidingen van praktijkopdrachten die onderdeel zijn van het schoolexamen, zoals bijvoorbeeld een examenconcert. De schoolexamens gaan wel door. Scholen krijgen de ruimte om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen, bijvoorbeeld door bepaalde examens in een andere vorm af te nemen, zolang steeds wel de verplichte eindtermen worden gedekt. Omdat de centrale examens niet doorgaan krijgen scholen meer tijd om de schoolexamens af te ronden.

Eindtermen

De eindtermen van muziek havo en muziek vwo zijn wat algemener geformuleerd, waardoor er meer ruimte lijkt om een SE-onderdeel als een examenconcert op een andere manier in te vullen. Dat geldt ook voor kunst (muziek) havo en kunst (muziek) vwo, maar voor muziek vmbo zijn de eindtermen specifieker geformuleerd.

Ga naar:

Thuis muzieklessen voor ouders en kinderen in het PO

Methodes PO en VO

Online tools VO

Lesmateriaal VO

Lesideeën van muziekdocenten en anderen