De stuurgroep die het pensioenakkoord moet uitwerken heeft onlangs zijn derde bijeenkomst gehouden. In de stuurgroep werken sociale partners gezamenlijk met SZW aan de uitwerking van het pensioenakkoord dat in juni is gesloten.

De taken van de stuurgroep zijn niet gering: de uitwerking van het akkoord is een omvangrijke en complexe klus. Voor de VCP staan bij het werk van de stuurgroep inhoud en zorgvuldigheid dan ook voorop: dat hebben we helder gecommuniceerd bij de ondertekening van het pensioenakkoord en dat zullen we blijven doen.

Concreet betekent dit dat we bij elke stap zullen waken over de te behalen doelen die in het akkoord zijn geformuleerd: het akkoord mag bijvoorbeeld niet leiden tot een versobering van het pensioen en moet kostenneutraal uitpakken voor de deelnemers. We blijven kort op de bal zitten, zolang de uitwerking van het pensioenakkoord loopt.

Lees meer…