In aanwezigheid van vertegenwoordigers van Levende Talen, de NVvW (wiskunde), NVON (natuurwetenschappen), VONKC (-beeldende-kunstvakken), NVS-NVL (schooldecanen-leerlingbegeleiders), VLS (schoolmuziek), KVLO (lichamelijke opvoeding), NVOP (onderwijspersoneel) heeft de eerste bijeenkomst van de Onderwijskamer (OK) op 2 juni plaatsgevonden. Op de agenda stond als belangrijkste onderwerp bespreking van het advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’.

In de bespreking kwamen de volgende punten naar voren: interessant stuk, goed dat… Lees meer