Op 1 juli 2015 treden de laatste wijzigingen van de Wet werk en zekerheid in werking. De grootste aanpassingen zijn: verandering ontslagroute, invoering transitievergoeding, wijziging ketenbepaling, eerder passende arbeid in WW en inkomensverrekening WW. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor werknemers alsook voor cao-partijen.

Het Ministerie van SZW heeft verschillende factsheets over de Wwz gemaakt. Alle informatie over de Wwz vindt u op de themapagina van de VCP.

De volgende zaken worden per 1 juli gewijzigd: lees meer…