De VLS werkt regelmatig samen met andere instanties. De belangrijkste instanties zijn op deze pagina opgenomen.

Vakbond

De VLS is lid van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, de FvOv. Naast de VLS zijn ook KVLO (lichamelijke opvoeding), Levende Talen (taalonderwijs), NVLF (logopedie en foniatrie), NVON (natuurwetenschappen), NVOP (onderwijspersoneel), NVS-NVL (decanen), NVvW (wiskunde), UNIE NFTO en VONKC (beeldend) lid van de FvOv.

Doordat de VLS lid is van de Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel, de CMHF, is de VLS ook een vakbond. De CMHF is op haar beurt weer aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals, de VCP (voorheen MHP). Na FNV en CNV is de VCP de derde Nederlandse vakcentrale.

Samenwerking VLS FvOv CMHF MHP(klik voor vergroting)

Muziekvakverenigingen

Ook met de andere muziekvakverenigingen onderhoudt de VLS regelmatig contact.

  • Het Netwerk Muziekdocenten PABO streeft naar het bevorderen van het muziekonderwijs op de opleidingen voor leraar primair onderwijs en daarmee ook indirect op de basisscholen.
  • Gehrels Muziekeducatie heeft als doel het stimuleren van de muzikale vorming en het ondersteunen van leerkrachten en vakleerkrachten die muziekeducatie verzorgen.

Organen

Om voortdurend invloed te kunnen uitoefenen op het beleid en om op te kunnen komen voor de belangen van muziekdocenten is de VLS betrokken bij activiteiten van onder andere deze organisaties:

  • het CvTE (College voor toetsing en examens) waarborgt namens de overheid de kwaliteit en het niveau van toetsen en examens en stelt scholen en instellingen in staat de afname van toetsen en examens vlekkeloos te laten verlopen.
  • SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) heeft een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.
  • CITO (centraal instituut voor toetsontwikkeling) is het instituut voor het ontwikkelen en afnemen van toetsen.

Daarnaast vertegenwoordigen wij onze leden in werkgroepen van het Ministerie van OC&W en in werkveldcommissies van muziekvakopleidingen.

Kunstvakverenigingen

Onze belangen bij ontwikkelingen als deregulering, toenemende autonomie in het onderwijs en een vakoverstijgende benadering van de kunstvakken noodzaken tot nauwe samenwerking en geregeld contact. Daarom onderhoudt de VLS banden met de beroepsverenigingen voor de kunstvakken op het terrein van

  • Beeldende kunst en vormgeving (VONKC)
  • Dans (NBDK)
  • Drama (BDD)

Hiervoor is in 1999 het Samenwerkingsberaad Kunstvakken (SBKV) opgericht. Sinds 2012 heet dit beraad het Strategisch Beraad Kunstvakken. Hierin wordt ook nauw samengewerkt met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en afhankelijk van het onderwerp met andere partners uit het veld.

Bulletins van het Strategisch Beraad Kunstvakken vindt u hier. 

Onderwijscoöperatie

In 2011 hebben de vijf belangrijkste onderwijsorganisaties FvOv (waaronder de VLS valt), AOb, BON, CNV Onderwijs en pVVVO het initiatief genomen tot de oprichting van de Onderwijscoöperatie, dat zo’n 200.000 leraren vertegenwoordigd. Het lerarenregister is een van de initiatieven van de Onderwijscoöperatie.