Via onderstaand formulier geeft u een wijziging van uw gegevens in onze ledenadministratie door. Het bestuur van de VLS hoopt door het op de hoogte zijn van uw werkomgeving uw belangen beter te kunnen behartigen en u als lid beter te kunnen informeren. Vooral hoopt het bestuur om, door de regelmatige verzending rondom actuele onderwerpen, u meer bij de vereniging te betrekken en in gesprek met de leden te komen over het vakgebied; hoe we dit als muziekdocenten kunnen ontwikkelen en de kaders kunnen bestendigen. Daarom is van het belang dat uw gegevens up-to-date zijn in onze administratie.

Actualiseren lidgegevens
Het BRIN vindt u o.a. op uw salarisstrook vermeld als instellingsnummer en bestaat uit 4 tekens.
Meerdere antwoorden mogelijk.

Download hier onze Privacy-verklaring