Tag-archief: vmbo

image-4638

Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde, digitale geletterdheid en ook kunst & cultuur. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen ...
Lees verder »
image-4248

Subsidieregeling cultuureducatie vmbo, praktijkonderwijs en vso

Culturele instellingen en scholen kunnen vanaf 3 april subsidie aanvragen voor hun activiteiten waarbij de culturele ontwikkeling van de leerling centraal staat. De subsidieregeling past in de grotere ambitie van minister Bussemaker om voor leerlingen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs meer en beter cultuuronderwijs te realiseren. Ze heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Lees ...
Lees verder »
image-4077

Verslag bijeenkomst praktijkbeoordeling examenconcerten VMBO

Afgelopen vrijdag 2 december waren een aantal muziekdocenten die lesgeven aan examengroepen VMBO in Amsterdam bij elkaar om feedback te geven op het ontwikkelde beoordelingsmodel. Het beoordelingsmodel voor de praktische eindopdracht, dat onderdeel is van het schoolexamen, is ontwikkeld door de werkgroep VMBO met als doel om in Nederland tot overeenstemming te komen over het beoordelen ...
Lees verder »