Tag-archief: vakbond - Page 2

image-3854

Kortingsformulier 2016

Onder de rubriek 'Vakbond' treft u, in word en pdf, een formulier aan waarmee u voor alle onderwijstypen vakbondskorting voor het jaar 2016 kunt aanvragen. VLS-leden worden hierover in september 2016 per nieuwsbrief en per brief geïnformeerd. Kortingsformulier 2016
Lees verder »
image-3829

Overzicht premies en belastingen per 1 juli 2016

De VCP heeft weer een bijgewerkt overzicht waarin de belangrijkste parameters op het gebied van werk, inkomen en vermogen staan vermeld. De VCP zet halfjaarlijks de relevante cijfers voor u op een rijtje. De hoogte van het wettelijk minimumloon is per 1 juli aangepast en daaraan gekoppeld de hoogte van de AOW-uitkering. Verschillende premies, belastingtarieven ...
Lees verder »
image-3827

Let op met opnemen deeltijdpensioen langer dan 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd

Vanaf 1 juli jl. zijn de regels om door te werken en tegelijkertijd gebruik te maken van deeltijdpensioen door de belastingdienst veranderd. Dit is het gevolg van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. De VCP adviseert mensen om contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder indien zij langer dan vijf jaar voor de voor hun ...
Lees verder »
image-3733

Onderzoek eerste en tweede correctie

Vorig jaar was er sprake van omkering van de eerste en tweede correctie. De staatssecretaris van OCW heeft toen besloten om de omdraaiing van de volgorde met een jaar uit te stellen. Dit was na ondertekening van een verklaring met de FvOv, CNV onderwijs, AOb en de VO-Raad voor een volledige uitvoering van de correctie ...
Lees verder »
image-3204

Geen overleg meer over cao mbo in 2015

Werkgevers en werknemers in het mbo hebben afgesproken het overleg over de totstandkoming van een nieuwe cao mbo verder te verdagen naar de tweede helft van januari 2016. Partijen hebben namelijk vastgesteld dat de geconstateerde onduidelijkheid met betrekking tot de hoogte van de pensioenpremie voor 2016 nog altijd bestaat. Deze onduidelijkheid belemmert het voeren van inhoudelijk ...
Lees verder »
image-3071

Werkgevers in het Voortgezet Onderwijs gaan het loonakkoord uitvoeren

De werkgevers in het voortgezet onderwijs gaan de afspraken uit het loonruimte-akkoord 2015-2016 uitvoeren. Dit hebben de werkgevers op 8 oktober in het cao-overleg toegezegd. Concreet houdt dat in dat als eerste stap het geld van de afspraken over 2015 in november zal worden uitbetaald. Het gaat dan om 0,8% met terugwerkende kracht tot 1 ...
Lees verder »