Tag-archief: curriculumherziening - Page 3

image-5300

Visie VLS op muziekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden dus ook voor Kunst&Cultuur waar muziek onder valt. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. De VLS heeft samen met de ...
Lees verder »
image-5296

Standpunten curriculumherziening PO/VO

Standpunten curriculumherziening PO/VO, ten behoeve van het rondetafelgesprek met de vaste commissie OCW, woensdag 19 april 2017. Doel van het rondetafelgesprek inzicht krijgen in het proces/draagvlak van de totstandkoming van de uitkomsten van de verdiepingsfase Onderwijs2032; inzicht krijgen in de verhouding tussen vakoverstijgende vakken in relatie tot kenniscomponent; inzicht krijgen in de inhoudelijke aanpassingen. Lees hier onze volledige Standpunten ...
Lees verder »
image-2057

Brief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin o.a. de VLS vertegenwoordigd is, heeft afgelopen week een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. Het Strategisch Beraad vraagt de vaste kamercommissie met klem om de staatssecretaris ter deze te horen over zijn besluit, ...
Lees verder »
image-465

Advies Verkenningscommissie Kunstvakken VO

Op 22 mei jl. is het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken VO aangeboden aan de minister van OC&W. Over het pre-advies hebben de VLS-leden afgelopen najaar al hun zegje kunnen doen. Nu is de beurt aan het College voor Examens en het Cito om hun oordeel te geven over de uitvoerbaarheid van het advies. Vanuit ...
Lees verder »