Tag-archief: politiek - Page 19

image-2127

Onterechte juichtoon OCW schept verwarring in onderwijs

De onderwijsbonden maken zich grote zorgen over de beeldvorming die ontstaat door de communicatiewijze van het ministerie van OCW over investeringen in de sector. Dit schrijven de bonden, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties, CNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond, in een brief aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. De indruk ontstaat dat er vele miljarden ...
Lees verder »
image-2116

Zingen, dat is beter dan muziekonderwijs

In Trouw van 29 oktober een kritisch tegengeluid op de Kamerbrief over muziekonderwijs van minister Bussemaker. Evert Bisschop Boele, lector aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, houdt een pleidooi voor zingen. 'De meest toegankelijke vorm van muziek maken.' Hij vindt dat muziek te veel een zaak van experts is geworden. 'Het vak muziek is op ...
Lees verder »
image-2057

Brief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin o.a. de VLS vertegenwoordigd is, heeft afgelopen week een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. Het Strategisch Beraad vraagt de vaste kamercommissie met klem om de staatssecretaris ter deze te horen over zijn besluit, ...
Lees verder »
image-2004

Onderwijsbegroting 2015: Geef de leraar de ruimte!

Zowel in het vorig jaar gesloten Nationaal Onderwijsakkoord als in de Onderwijsbegroting 2015 staat de leraar en diens vakmanschap centraal. Dat vindt de FvOv winst, immers een goede leraar maakt voor de leerlingen het verschil. Geef de leraar de ruimte om keuzes te maken die hij/zij belangrijk vindt. Dat kan een master-opleiding zijn maar dat ...
Lees verder »
image-1984

Reactie op Miljoenennota 2015 VCP

Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar “De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten ...
Lees verder »