Tag-archief: PO - Page 17

image-3030

Muziekwedstrijd 2015 van het Prinses Christina Concours komt er weer aan!

De Muziekwedstrijd start op 1 oktober 2015. Het is een online wedstrijd voor iedereen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen meedoen met alle soorten muziek en met elk muziekinstrument. Zingen mag natuurlijk ook. De bedoeling is dat kinderen een filmpje (laten) maken van zichzelf of samen met andere kinderen en dit opsturen ...
Lees verder »
image-3001

Extra budget OCW medezeggenschapstrainingen

Het ministerie van OCW heeft het project Versterking Medezeggenschap extra budget toegezegd voor de training en begeleiding van medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Dit betekent dat inschrijving voor de succesvolle Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapraad én bestuurder op locatie, weer mogelijk is! Dit is goed nieuws voor alle MR-leden en bestuurders ...
Lees verder »
image-2979

Gevraagd: toetsleiders

Voor peilingsonderzoek op het leergebied Kunstzinnige oriëntatie is het Kohnstamm Instituut op zoek naar toetsleiders die bij leerlingen van groep 8 een schriftelijke toets en praktische opdrachten willen afnemen. Onze voorkeur gaat uit naar personen die (1) ervaring hebben met toetsafname in het primair onderwijs en/of (2) vakinhoudelijk onderlegd zijn op de kunstdisciplines muziek en/of ...
Lees verder »
image-2946

Pleidooi voor instructeursbeurs voor onderwijsondersteuners in PO, VO en MBO

De FvOv vindt dat ook onderwijsondersteuners, die dagelijks een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, de kans moeten krijgen hun vakkennis te verbreden of zich verder te specialiseren. Zij zouden daarvoor in de gelegenheid gesteld moeten worden via een ‘instructeursbeurs’. Minister Bussemaker sprak eerder over een onderzoek daartoe. Zij ontving onlangs deze ...
Lees verder »
image-2905

Subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO

Scholen in het primair onderwijs kunnen tot 1 maart 2016 intekenen voor deze nieuwe matchingsregeling. De subsidie moet worden besteed aan professionalisering op bestuurs-, school- en leerkrachtniveau. Voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat een schoolbestuur ten minste vijf aan het project deelnemende locaties heeft. Als dit niet het geval is, kunnen ook vijf ...
Lees verder »
image-2737

Dag van de Cultuureducatie 2015, 17 juni

Op 17 juni vindt de tiende Dag van de Cultuureducatie plaats in TivoliVredenburg. De inschrijving is nu geopend! Het thema voor deze tiende editie van de Dag voor de Cultuureducatie 2015 is Stilte in de storm. Een inspirerende bijeenkomst met keynotes, werksessies en presentaties. Voor iedereen die cultuureducatie in het primair onderwijs in de portefeuille heeft. ...
Lees verder »