Tag-archief: pensioen - Page 2

image-5041

Belangrijke informatie over afschaffen ANW-compensatie: vangnet voor meer mensen!

Dit is een aangepast bericht want sinds 12 februari is bekend dat het vangnet ook voor de huidige werkenden van toepassing is, als zij dienstjaren hebben voor 1996. De bedragen zijn flink opgelopen en de doelgroep is een stuk omvangrijker (48+-ers) dan men steeds dacht! Jacqueline van Langeraad, onze FvOv/CMHF-vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan ABP, heeft ...
Lees verder »
image-4974

Vervallen ANW-compensatie in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen

De ANW-compensatie uit de ABP-regeling komt per 1 januari 2018 te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. ANW staat voor algemene nabestaandenwet. Wat het financiële effect kan zijn vind je op MijnABP vanaf 2 januari 2018. Nu bestaat er ...
Lees verder »
image-4931

Pensioenoverleg moeizaam, maar volop in gang

Aangezien wij via de Vakcentrale voor Professionals – de VCP – nauw betrokken zijn bij de pensioendiscussie willen wij u als leden graag meenemen in dit proces. Dit zodat u begrijpt waarom er nog geen advies ligt en waarom het ook zomaar nog geruime tijd kan gaan duren. In 2014 is de nationale pensioendialoog van start ...
Lees verder »
image-4833

CMHF zoekt kandidaten die onze pensioenbelangen bij ABP willen behartigen

De afgelopen vier jaar heeft de CMHF-fractie in het verantwoordingsorgaan van ABP uw belangen behartigd. Pauline van Tets, Hans Couzy (en later Roel van der Voort), Paul Müller en Jacqueline van Langeraad, die in april 2014 gekozen zijn via verkiezingen, vertegenwoordigen op dit moment de werknemers en gepensioneerden. Iedere vier jaar vinden er nieuwe verkiezingen ...
Lees verder »