Tag-archief: onderwijskamer

image-5389

Verslag onderwijskamers 17 en 18 uiteraard over Curriculum.nu

Vanuit de organisatie rondom Curriculum.nu zijn voorzitter en/of directeur graag aanwezig. De FvOv-Onderwijskamer is voor hen dé plek om contact te hebben met de vakverenigingen. Wanneer gewenst willen ze ook het gesprek aangaan in kleinere settings, bijvoorbeeld per leergebied of per vereniging. Naast de eigen verenigingen worden ook de Platform VVVO-verenigingen uitgenodigd door de FvOv ...
Lees verder »
image-5167

De vakverenigingen & Curriculum.nu – op weg naar de 17e Onderwijskamer

In de afgelopen maanden hebben de vakverenigingen veel inspanningen verricht in het Curriculum.nu traject. We kwamen als vakverenigingen twee keer bijeen in de 15e en 16e Onderwijskamer (op 21 november 2017 en 5 februari 2018) met als hoofdonderwerp de curriculumontwikkeling. We deden aan PR voor het traject binnen onze verenigingen, leverden leraren aan die deel ...
Lees verder »
image-4817

Onderwijskamer 14 – 2 oktober 2017: Curriculum.nu, de aanmeldingen en de visieontwikkeling

De discussie en uitwisseling van ervaringen en zorgen rondom het lopende proces van Curriculum.nu was levendig en leerzaam. ‘Goed dat de Onderwijskamer gehouden wordt, we komen graag de volgende keer weer!’. Aanmeldingsperiode Het valt op dat er heel weinig over gesproken wordt op de scholen van de aanwezigen. Het leeft niet, het is regelmatig zelfs onbekend. Daarover ...
Lees verder »
image-3626

De 8e Onderwijskamer op 4 april 2016 – NRO en Onderwijs2032

Jelle Kaldewaij van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek was op 4 april gast van de FvOv. Wat is het NRO? Hoe wil het NRO docenten bereiken? Welke aanbevelingen en ideeën zijn er vanuit de FvOv? De stand van zaken Onderwijs2032 kwam ook aan de orde. Hierbij speelde enerzijds de snelheid waarmee de staatssecretaris verder wil naar ...
Lees verder »
image-3149

4e en 5e Onderwijskamer van de FvOv

In juni en september spraken we in de Onderwijskamer van de FvOv over onder meer Toetsen, het Wetsontwerp Lerarenregister en de Omkering 1e/2e correctie. De aanbevelingen zijn meegegeven aan het bestuur van de FvOv. De 4e onderwijskamer vond plaats op 8 juni 2015. Veel onderwerpen waren actueel en daarom was het zinvol om daar gezamenlijk aandacht ...
Lees verder »
image-2830

Derde Onderwijskamer FvOv

De derde Onderwijskamer op 13 april jl. had twee agendapunten: 'Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen' en 'Onderwijscoöperatie en register'. In tegenstelling tot de vorige twee Onderwijskamers was nu niet het doel te komen tot een uitspraak of standpunt ten behoeve van het bestuur. Bij de 'Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen' was het vooral een inventarisatie hoe iedere ...
Lees verder »