Tag-archief: O-2032/Curriculum.nu - Page 7

image-3943

Sander Dekker: “Geef leraren de ruimte voor curriculumdialoog”

Staatssecretaris Sander Dekker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) roept via Facebook schoolleiders en bestuurders op om leraren de ruimte te geven mee te praten over Onderwijs2032. Dekker hoopt dat alle leraren op 4, 5 en 6 oktober, binnen de eigen school, in staat worden gesteld deel te nemen aan dialogen over het curriculum.
Lees verder »
image-3940

Lerarendebat over Curriculum 2032, 5 oktober

Leraren zijn van harte welkom bij het debat dat de Onderwijscoöperatie houdt in de Balie op 5 oktober! Tijdens het debat gaan we met leraren in op de volgende vragen: Biedt het rapport van de commissie Schnabel over Onderwijs2032 de juiste uitgangspunten voor een nieuw curriculum, op welke manier wil de beroepsgroep een rol spelen ...
Lees verder »
image-3924

Online dialoog 26 september en dialoog op scholen 4-5-6 oktober

Afgelopen januari is een advies aan staatssecretaris Dekker uitgebracht over het onderwijscurriculum. Veel leraren herkenden zich niet in dit advies. Jij als leraar weet het beste hoe het onderwijscurriculum eruit moet zien. Daarvoor organiseert de Onderwijscoöperatie de Verdiepingsfase en horen we daarin graag van jou! Online discussieavond Voor de zomer stond de reactie van leraren het advies ...
Lees verder »
image-3916

Is er in 2032 nog muziekonderwijs in scholen? En hoe ziet dat er dan uit?

Hoe zie jij de toekomst van de kunstvakken? Samen met de andere kunstvakverenigingen peilen we de komende weken op grote schaal de mening van docenten in het primair en voortgezet onderwijs in reactie op het advies van Platform Onderwijs2032. Deze vragenlijst gaat over de toekomst van de kunstvakken. Hierover is advies uitgebracht door het Platform Onderwijs2032. ...
Lees verder »
image-3905

Verdiepingsfase Onderwijscoöperatie: denk en praat mee over het onderwijscurriculum!

Afgelopen januari bracht de Commissie Schnabel advies uit over hoe het primair en voortgezet onderwijs er in 2032 uit zouden kunnen zien. Veel leraren waren echter niet op de hoogte van het advies of voelden zich er niet bij betrokken. De Onderwijscoöperatie, waaronder lidorganisatie FvOv, heeft met staatsecretaris Dekker afgesproken verdiepende en verbredende gesprekken met ...
Lees verder »
image-3824

Muziek in het onderwijs van de toekomst, 26 september

Het plan OnsOnderwijs2032 heeft bij veel vakverenigingen en zeker bij de kunstvakverenigingen veel stof tot discussie opgeworpen. Er is alleszins reden tot bezorgdheid en als VLS willen we dan ook een krachtig pleidooi houden voor het verankeren van kwalitatief muziekonderwijs voor alle kinderen. We roepen onze leden op ons als bestuur daarin te steunen. Dat ...
Lees verder »