Tag-archief: O-2032/Curriculum.nu - Page 2

image-5234

De conceptvisies van de lerarenteams staan online

Voor negen leergebieden werken leraren en schoolleiders het komend jaar in verschillende sessies aan de actualisatie van het curriculum. Elk ontwikkelteam heeft hard gewerkt aan een conceptvisie op het eigen leergebied. Op basis van deze visie zullen de ontwikkelteams in de volgende ontwikkelsessies verder vorm geven aan wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen. De ...
Lees verder »
image-5169

Consultatiefase Curriculum.nu van start! Eerste tussenproducten voor feedback on line

Het is zover! De ontwikkelteams hebben op 26 maart het eerste tussenproduct gepubliceerd. Graag leggen zij dit aan u voor. Tijdens de eerste driedaagse ontwikkelsessie hebben de ontwikkelteams hard gewerkt om een eerste conceptvisie te vormen voor hun leergebied. Klik hier voor een korte video-impressie. Nu is het tijd om feedback op te halen, om ...
Lees verder »
image-5167

De vakverenigingen & Curriculum.nu – op weg naar de 17e Onderwijskamer

In de afgelopen maanden hebben de vakverenigingen veel inspanningen verricht in het Curriculum.nu traject. We kwamen als vakverenigingen twee keer bijeen in de 15e en 16e Onderwijskamer (op 21 november 2017 en 5 februari 2018) met als hoofdonderwerp de curriculumontwikkeling. We deden aan PR voor het traject binnen onze verenigingen, leverden leraren aan die deel ...
Lees verder »
image-5157

Feedbackloops Curriculum.nu

De VLS werkt mee aan de feedbackloops van Curriculum.nu. In dit bericht beschrijven we hoe we dat doen. Achtergrond In 2018 werkt het ontwikkelteam kunst & cultuur aan bouwstenen voor een vernieuwd curriculum voor primair en voortgezet onderwijs. De bouwstenen bestaan per leergebied uit een beschrijving van de uitgangspunten en essentiële kennis en vaardigheden voor in het ...
Lees verder »
image-5111

Leraren uit de startblokken voor nieuw curriculum

Op 8 maart zijn in Amersfoort ruim 400 mensen uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar gekomen voor de aftrap van Curriculum.nu. In dit traject buigen het komend jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren om goed ...
Lees verder »
image-5062

Ontwikkelscholen Curriculum.nu bekend

Van het Friese Ferwert tot aan Venlo en van Almelo tot Den Haag. De ontwikkelscholen voor Curiculum.nu komen uit alle windstreken. Op 22 februari zijn alle 84 scholen geïnformeerd over hun deelname. Daarmee is de selectieprocedure afgerond en zijn alle deelnemers van Curriculum.nu bekend. In december werden de namen bekendgemaakt van leraren en schoolleiders die ...
Lees verder »