Tag-archief: Onderwijs2032/Curriculum.nu - Page 2

image-4175

Hoofdrol leraren bij herziening curriculum

De Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, heeft in november 2016 advies uitgebracht over de mening van leraren ten aanzien van het rapport Onderwijs2032. Ook de regiegroep waarin vertegenwoordigd de PO-raad, de VO-raad, AVS, Laks en Ouders & Onderwijs bracht een advies uit. Nu ligt er het gezamenlijke voorstel voor de vervolgfase. Uit beide adviezen werd duidelijk dat ...
Lees verder »
image-4080

Kunstvakverenigingen over Eindadvies Platform Onderwijs2032

In januari verscheen het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het onderwijs. Het gaat over wat leerlingen moeten leren (de doelen van het onderwijs), over de vakken en de inhoud van die vakken. Kort gezegd: over het toekomstige onderwijscurriculum voor 4- tot 18-jarigen. Ook de kunstvakken zijn in deze onderwijsplannen betrokken. Omdat dit bij veel ...
Lees verder »
image-4057

Verdiepingsfase Onderwijs2032: LERAREN WILLEN DE HOOFDROL IN CURRICULUMONTWIKKELING

Geef leraren verantwoordelijkheid, ruimte en tijd voor curriculumvernieuwing als een continu proces. Het onderwijs houdt dan als vanzelf gelijke tred met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat van onderop een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep. Dit is de uitkomst van de verdiepingsfase Onderwijs2032, waarin de Onderwijscoöperatie een brede dialoog onder PO- en VO-leraren ...
Lees verder »
image-3943

Sander Dekker: “Geef leraren de ruimte voor curriculumdialoog”

Staatssecretaris Sander Dekker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) roept via Facebook schoolleiders en bestuurders op om leraren de ruimte te geven mee te praten over Onderwijs2032. Dekker hoopt dat alle leraren op 4, 5 en 6 oktober, binnen de eigen school, in staat worden gesteld deel te nemen aan dialogen over het curriculum.
Lees verder »
image-3940

Lerarendebat over Curriculum 2032, 5 oktober

Leraren zijn van harte welkom bij het debat dat de Onderwijscoöperatie houdt in de Balie op 5 oktober! Tijdens het debat gaan we met leraren in op de volgende vragen: Biedt het rapport van de commissie Schnabel over Onderwijs2032 de juiste uitgangspunten voor een nieuw curriculum, op welke manier wil de beroepsgroep een rol spelen ...
Lees verder »
image-3924

Online dialoog 26 september en dialoog op scholen 4-5-6 oktober

Afgelopen januari is een advies aan staatssecretaris Dekker uitgebracht over het onderwijscurriculum. Veel leraren herkenden zich niet in dit advies. Jij als leraar weet het beste hoe het onderwijscurriculum eruit moet zien. Daarvoor organiseert de Onderwijscoöperatie de Verdiepingsfase en horen we daarin graag van jou! Online discussieavond Voor de zomer stond de reactie van leraren het advies ...
Lees verder »