Tag-archief: O-2032/Curriculum.nu

image-5826

Geef voor 11/8 uw feedback op de voorstellen van curriculum.nu

De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders vragen uw feedback op hun conceptvoorstellen. Kijk hier voor de informatie per leergebied. Tot en met 11 augustus kunt u reageren! Curriculum.nu staat voor: Een actueel curriculum dat klaar is voor de toekomst; Terugdringen van overladenheid voor leerlingen; Soepele overgangen voor leerlingen tussen scholen (po/vo); Meer ruimte voor eigen ...
Lees verder »
image-5880

Enquête leergebied Kunst & Cultuur, invullen uiterlijk 23/6

Curriculum.nu? U hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat collega's zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom sturen we ...
Lees verder »
image-5888

Feedback VLS op het conceptvoorstel kunst & cultuur van Curriculum.nu

Algemene feedback Omdat we onze feedback niet helemaal in de vragenstructuur kwijt kunnen volgt hier eerst een algemene reactie. Nu het ontwikkelteam aan het einde van de ontwikkelfase zit is pas goed een oordeel te vormen over de visie, grote opdrachten en bouwstenen. De inspanningen om dit leergebied als paraplu boven de vakken te laten functioneren is ...
Lees verder »
image-5828

Muziek- en taalonderwijs slim combineren

Ook onze vakbroeders van de LKCA houden zich bezig met curriculum.nu en berichten: Taal en muziek in het onderwijs kunnen elkaar versterken en daarin trekken het LKCA en de Taalunie samen op. In een expertbijeenkomst verkenden we de raakvlakken tussen taal en muziek. In dit artikel lees je de opbrengsten en de kansen die we signaleerden. Slimme ...
Lees verder »
image-5824

Voorstellen voor curriculumherziening: voor en door leraren

Begrip voor de werking van en omgang met digitale technologie, een basiskennis van statistiek in het primair onderwijs en aandacht voor leren communiceren met en over literatuur voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is een greep uit de voorstellen van de leraren en schoolleiders uit de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu die ...
Lees verder »
image-5801

Hoe gaat het met de ontwikkelteams van Curriculum.nu?

Hoe gaat het met de ontwikkelteams? De ontwikkelteams van Curriculum.nu werken in stappen aan de actualisatie van de onderwijsinhoud, het curriculum, in het primair en voortgezet onderwijs. Leraren zijn hierbij aan zet om op basis van hun kennis van de onderwijspraktijk met elkaar én met betrokkenen uit het onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties na te ...
Lees verder »