Tag-archief: MR - Page 2

image-3240

Project Versterking Medezeggenschap gaat door!

Vanaf 1 januari 2016 gaat het project Versterking Medezeggenschap met een aantal activiteiten door. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van OCW heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning, en de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 augustus ...
Lees verder »
image-3003

WMS congres 2015: ambitie en versterking van medezeggenschap

Het thema van het WMS congres, dat op 11 november 2015 in De Reehorst in Ede wordt gehouden, is ambitie en versterking. Waarbij de nadruk ligt op het gezamenlijk, dus mr én bestuurder, werken aan sterke medezeggenschap. Aanmelden via infowms.nl. Deelnemers hebben na het plenaire deel dat verzorgd wordt door gastspreker en performer George Parker (The ...
Lees verder »
image-3001

Extra budget OCW medezeggenschapstrainingen

Het ministerie van OCW heeft het project Versterking Medezeggenschap extra budget toegezegd voor de training en begeleiding van medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Dit betekent dat inschrijving voor de succesvolle Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapraad én bestuurder op locatie, weer mogelijk is! Dit is goed nieuws voor alle MR-leden en bestuurders ...
Lees verder »
image-2853

Training Quickstart Medezeggenschap

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om bestuurder en medezeggenschapsraad samen een training te laten volgen. Deze Quickstart Medezeggenschap, geheel op kosten van OCW, stelt bestuurder en MR-leden in staat een goede start te maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16. Zij kunnen zich ...
Lees verder »
image-2803

Voor MR én bestuurder: Quickstart Medezeggenschap

In het kader van de campagne Versterking Medezeggenschap heeft het ministerie van OCW extra budget ter beschikking gesteld om medezeggenschapsraden en hun bestuurder een goede start te laten maken voor het nieuwe schooljaar 2015-16. Zij kunnen zich opgeven voor een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van ...
Lees verder »
image-2411

Van opbouwende kritiek wordt onderwijs beter

Het is een unieke samenwerking van onderwijsbonden, werkgeversorganisaties en leerlingen- en ouderverenigingen. PO-Raad, VO-raad, LAKS, AOb, CNVO, FvOv, VOO, AVS en de Landelijke Ouderraad hebben de handen ineengeslagen om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is blij dat deze partijen met het project Versterking Medezeggenschap een ...
Lees verder »