Tag-archief: lerarenregister - Page 6

image-3083

Het lerarenregister heeft een nieuw reglement

Om de overgangsfase en doorloop van het vrijwillige naar het verplichte register te regelen, is een nieuw reglement – het Reglement van Registratie en Herregistratie vastgesteld. Ook het Beoordelingskader professionalisering leraren, de Bepalingen voor aanbieders en het Valideren van aanbod, die bij het reglement horen, zijn aangepast. Lees meer over de wijzigingen ten opzichte van ...
Lees verder »
image-3087

Cursus Interne Cultuurcoördinator erkende opleiding

Goed nieuws voor de cursus Interne Cultuurcoördinator. Mede door de recent uitgevoerde actualisatie heeft het Lerarenregister de cursus officieel erkend als opleiding. Het succesvol afronden levert de leerkracht 50 registeruren op. Ocker van Munster, directeur van het LKCA reageert verheugd: ‘Wij zijn trots op de erkenning van de cursus door het Lerarenregister. Het bevestigt de deskundigheid ...
Lees verder »
image-3062

Nuttige informatie over het Lerarenregister

De Onderwijscoöperatie heeft op haar website informatie beschikbaar gesteld over het Lerarenregister: nieuwe FAQ’s met betrekking tot het Lerarenregister, die met name voorkomen uit vragen en reacties via twitter, een opiniestuk van OC-voorzitter Joost Kentson, een interview met VVD-senator (en geregistreerd medicus) Jan Anthonie de Bruijn en reacties van leraren op (het belang van) registreren.
Lees verder »
image-2983

Lerarenregister regelt kwaliteit en professionele ontwikkeling

Afgelopen vrijdag 4 september, heeft de Ministerraad het wetsvoorstel Lerarenregister behandeld en doorgestuurd naar de Raad van State. Het wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register onderstreept het belang van het leraarschap. Het geeft de leraar zeggenschap over de invulling, inrichting en uitvoering van zijn onderwijs. ‘Dit wetsvoorstel betekent een grote stap vooruit: de leraar wordt ...
Lees verder »
image-2960

Examenbesprekingen kunst 2016

De VLS organiseert elk jaar samen met de andere kunstvakverenigingen BDD (docenten drama) en VONKC (docenten beeldende vakken) de examenbesprekingen voor kunst (algemeen). Evenals voorgaande jaren is besloten, vanwege de grote opkomst, om meerdere besprekingen te houden. De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met de voorbereidingen, de ...
Lees verder »
image-2801

Onderwijscoöperatie blij met advies Onderwijsraad over wetsvoorstel lerarenregister

De Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister. De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. Een register van leraren zelf, waarin alleen bevoegde leraren worden opgenomen, waarbij de beroepsgroep zelf ...
Lees verder »