Tag-archief: lerarenregister - Page 6

image-2960

Examenbesprekingen kunst 2016

De VLS organiseert elk jaar samen met de andere kunstvakverenigingen BDD (docenten drama) en VONKC (docenten beeldende vakken) de examenbesprekingen voor kunst (algemeen). Evenals voorgaande jaren is besloten, vanwege de grote opkomst, om meerdere besprekingen te houden. De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met de voorbereidingen, de ...
Lees verder »
image-2801

Onderwijscoöperatie blij met advies Onderwijsraad over wetsvoorstel lerarenregister

De Onderwijscoöperatie is blij met het duidelijke advies dat de Onderwijsraad vandaag heeft uitgebracht over het wetsvoorstel invoering lerarenregister. De Onderwijscoöperatie heeft altijd gepleit voor een register dat de positie van leraren versterkt en de kwaliteit van leraren hoog houdt. Een register van leraren zelf, waarin alleen bevoegde leraren worden opgenomen, waarbij de beroepsgroep zelf ...
Lees verder »
image-2443

Reactie op het Wetsvoorstel Lerarenregister t.b.v. de Internetconsultatie

Met het wetsvoorstel Invoering Lerarenregister worden de wensen van de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), een van de vijf lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, ten aanzien van het Lerarenregister, grotendeels ingewilligd. Het wetsvoorstel voorziet in een duidelijke afbakening van het beroep leraar, met een bijbehorende set heldere bekwaamheidseisen. Dit wetsvoorstel geeft de leraar de zeggenschap om zijn werk ...
Lees verder »
image-2392

Wetsvoorstel invoering lerarenregister. Laat horen wat jij vindt!

Vanaf vandaag kan iedereen het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister inzien en erop reageren. Het is een belangrijk wetsvoorstel omdat het de positie van leraren versterkt en leraren de noodzakelijke zeggenschap geeft over hun werk. Er is al een vrijwillig register waarmee leraren laten zien dat ze goed opgeleid zijn en hun vak goed bijhouden. ...
Lees verder »
image-2062

Zeggenschap voor alle registerleraren

In het lerarenregister kunnen alleen bevoegde leraren zich registeren. Dat gaf Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie tijdens het Lerarencongres 2014 op 8 oktober in ’s-Hertogenbosch duidelijk aan. De zeggenschap over dat register moet goed georganiseerd zijn. Alle leraren die zich registreren moeten zelf de zeggenschap over hun register hebben. Bij- en nascholing is niet ...
Lees verder »
image-2015

Geef de leraar de ruimte bij zijn professionele ontwikkeling

Leraren willen zelf de regie hebben op hun professionele ontwikkeling. Het lerarenregister kan op hun steun rekenen, mits zij daar zelf over gaan. Dat blijkt uit een peiling onder de achterban van de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie. De ondervraagde leraren vinden dat ze met het register kunnen aantonen dat ze goed opgeleid zijn voor hun ...
Lees verder »