Tag-archief: lerarenregister - Page 2

image-4808

Lerarenregister is niet het doel maar een middel!

Op dit moment is het lerarenregister in de media een hot item. Met name de tegenstanders roeren zich flink. Dit schooljaar is een jaar waarin het vrijwillige register wordt omgezet in een verplicht register, met een wettelijke basis. Zoals dat bij dit soort grote operaties altijd gaat, is er sprake van een grote tijdsdruk terwijl ...
Lees verder »
image-4739

Uitslag verkiezing Deelnemersvergadering

Van 4 tot en met 24 september kon er gestemd worden op de kandidaten voor de afvaardiging van de Deelnemersvergadering. De gekozen afgevaardigden zijn de kandidaten per sector (MBO, VO, VSO, PO, SO) die de meeste stemmen hebben gekregen. De afgevaardigden zijn: MBO: Debbie Maring, Gezina Trouw, Jan Balk, Jerney van Leijden, Marjolein Held, Noelle Oostdam, Patrick ...
Lees verder »
image-4704

Deelnemersvergadering en verkiezingen voor de Afvaardiging Lerarenregister

Hoe gaat de verkiezing voor de vertegenwoordigers vanuit de Deelnemersvergadering in zijn werk? Dit is de eerste keer dat de verkiezing plaatsvindt. Er wordt een voorlopige Afvaardiging gekozen die in aanloop naar het nieuwe lerarenregister belangrijke besluiten zal nemen namens de beroepsgroep. Het is niet mogelijk om bij deze verkiezing te werken met BRP gegevens (Basisregistratie ...
Lees verder »
image-4674

Mijlpaal

Per 1 augustus 2017 trad treedt de Wet Beroep Leraar in werking. Een mijlpaal, omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren is vastgelegd en het nieuwe lerarenregister een wettelijke basis krijgt. Wat houdt dit allemaal in en wat betekent dit het komende schooljaar? Lees meer...
Lees verder »
image-4659

Voion: handreiking Professioneel statuut en professionaliseren

In de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister staat dat het schoolbestuur in overleg met haar leraren een professioneel statuut opstelt. Onderdeel van dit statuut is hoe docenten, als onderdeel van het lerarenteam, hun bekwaamheid onderhouden. In de 'Handreiking Professionaliseren' van Voion staat het lemniscaatmodel centraal waarmee de professionalisering van de medewerkers, de professionalisering van ...
Lees verder »
image-4608

Meedenksessies en gebruikerstesten voor het lerarenregister: denk je mee?

Vanaf augustus 2018 zijn alle bevoegde leraren volgens de wet verplicht zich in het nieuwe lerarenregister te registreren. In augustus 2019 staan alle bevoegde leraren geregistreerd en start de eerste periode van vier jaar tot aan herregistratie in 2023. De beroepsgroep (jij als leraar!) stelt zelf de eisen op die gaan gelden voor leraren in ...
Lees verder »