Tag-archief: examens - Page 7

image-2847

Advies van de vernieuwingscommissie CKV

Op 12 juni stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Kamer over het Advies examenprogramma CKV havo/vwo. 'Tijdens het Algemeen Overleg over cultuuronderwijs en cultuurparticipatie op 2 juli 2014 is toegezegd dat uw Kamer van mij een voorstel zou ontvangen over hoe het vak CKV kan worden hervormd. In bijgaand advies van de Vernieuwingscommissie CKV staat ...
Lees verder »
image-2629

Aanmelden mogelijk voor examenbesprekingen kunst

De VLS organiseert elk jaar samen met de andere kunstvakverenigingen BDD (docenten drama), NBDK (docenten dans) en VONKC (docenten beeldende vakken) de examenbesprekingen voor kunst (algemeen). Evenals vorig jaar is besloten, vanwege de grote opkomst, om meerdere besprekingen te houden. De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met ...
Lees verder »
image-2539

Examenbesprekingen muziek 2015

De VLS organiseert elk jaar de examenbesprekingen voor muziek vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn. Data en tijden Vanwege de spreiding van de examens in 2015 is het niet mogelijk de vmbo-bespreking op dezelfde dag als havo/vwo te doen. vmbo donderdag 21 mei ...
Lees verder »
image-2482

Eindexamen: Veldraadpleging conceptsyllabus muziek vwo

T.a.v. de examensecretaris en docenten muziek vwo Geachte mevrouw, mijnheer, Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus muziek vwo 2017. Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden voor de digitale raadpleging. De resultaten van de veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus muziek vwo 2017. Achtergrond Het ...
Lees verder »
image-2089

Examenverslagen 2014

De CITO-evaluaties van de examens in de kunstvakken 2014 zijn gepubliceerd. Hieronder treft u in een link de evaluaties aan van Muziek en Kunst. Ga voor de evaluatie van alle kunstvakken naar de website van Kunstzone. Cito-verslag Muziek vmbo-havo-vwo 2014 Cito-verslag Kunst havo Cito-verslag Kunst vwo
Lees verder »