Tag-archief: cultuureducatie - Page 12

image-2052

Kwaliteitskader kunstzinnige oriëntatie

In de kerndoelen staat wat de overheid verwacht van de schoolvakken in het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs, maar worden geen uitspraken gedaan over de kwaliteit.  Er zijn op dit moment geen kwaliteitskaders en kwaliteitscriteria die gebruikt kunnen worden om cultuuronderwijs vorm te geven en te monitoren. Om het onderwijs in de nabije toekomst ...
Lees verder »
image-1883

Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

In het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op LinkedIn wordt gediscussieerd over een Volkskrantartikel van 2 juli jl. waarin de Kamer wordt opgeroepen te stoppen met de afbraak van het muziekonderwijs. Ga voor deze en andere interessante discussies naar het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie.
Lees verder »
image-1864

Verslag overleg Tweede Kamer over cultuureducatie en -participatie

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker waren bij het debat aanwezig. Het LKCA maakte een verslag.
Lees verder »
image-1822

Kamerbrief voortgangsrapportage cultuuronderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker stuurden op 20 juni jl. een voortgangsrapportage over het cultuuronderwijs naar de Kamer. De nadruk in de brief ligt op het in 2012 gestarte programma 'Cultuureducatie met kwaliteit' voor het primair onderwijs. Ook wordt stilgestaan bij het cultuuronderwijs in het VO. In de Kamerbrief van de minister en de staatssecretaris wordt ...
Lees verder »
image-1792

Het Koninklijk Concertgebouw in de wolken, reactie van Reyer Ploeg op Volkskrantartikel

Het Koninklijk Concertgebouw in de wolken De zomer is veelbelovend begonnen. Onze hofleverancier uit Amsterdam heeft zich over het muziekonderwijs op basisscholen in Nederland ontfermd, zo blijkt uit het artikel in de Volkskrant van zaterdag 21 juni. Nu bestaat muziekonderwijs in ons land eigenlijk niet meer en is het al langer een tendens dat spelers op ...
Lees verder »