Tag-archief: cultuureducatie - Page 12

image-2145

Werkconferentie Strategische Verkenning 2017-2020

Welke opties zijn er voor de nabije toekomst van cultuureducatie en cultuurparticipatie, hoe komen we daar, en met welke trends hebben we daarbij te maken? Deze vragen stonden centraal op de werkconferentie die het LKCA op 5 november in Amersfoort organiseerde ter voorbereiding op de nieuwe cultuurbeleidsperiode 2017-2020. Zo’n 150 genodigden uit het veld en verwante ...
Lees verder »
image-2072

De Kunst van… Veranderen

De Kunst van… is een nieuwe jaarlijkse tweedaagse conferentie voor alle kunstprofessionals die lesgeven of amateurkunstenaars begeleiden. Deze eerste editie is het thema Veranderen. De sector van de actieve cultuurparticipatie verandert. De overheid trekt zich terug of neemt een andere rol aan. Centra voor de kunsten en muziekscholen zoeken naar nieuwe organisatiestructuren en steeds meer kunstdocenten ...
Lees verder »
image-2052

Kwaliteitskader kunstzinnige oriëntatie

In de kerndoelen staat wat de overheid verwacht van de schoolvakken in het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs, maar worden geen uitspraken gedaan over de kwaliteit.  Er zijn op dit moment geen kwaliteitskaders en kwaliteitscriteria die gebruikt kunnen worden om cultuuronderwijs vorm te geven en te monitoren. Om het onderwijs in de nabije toekomst ...
Lees verder »
image-1883

Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

In het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op LinkedIn wordt gediscussieerd over een Volkskrantartikel van 2 juli jl. waarin de Kamer wordt opgeroepen te stoppen met de afbraak van het muziekonderwijs. Ga voor deze en andere interessante discussies naar het Netwerk Cultuureducatie en Cultuurparticipatie.
Lees verder »
image-1864

Verslag overleg Tweede Kamer over cultuureducatie en -participatie

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker waren bij het debat aanwezig. Het LKCA maakte een verslag.
Lees verder »