Tag-archief: CKV - Page 4

image-2847

Advies van de vernieuwingscommissie CKV

Op 12 juni stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Kamer over het Advies examenprogramma CKV havo/vwo. 'Tijdens het Algemeen Overleg over cultuuronderwijs en cultuurparticipatie op 2 juli 2014 is toegezegd dat uw Kamer van mij een voorstel zou ontvangen over hoe het vak CKV kan worden hervormd. In bijgaand advies van de Vernieuwingscommissie CKV staat ...
Lees verder »
image-2586

Naar een nieuwe samenhangende aanpak van het muziekonderwijs

Het gaat in ons land niet goed met de cultuureducatie in het algemeen en het muziekonderwijs in het bijzonder, stellen Jos Kok en Jos Richters. Er worden allerlei initiatieven en projecten gelanceerd maar de samenhang ontbreekt. De oplossing ligt in een samenhangende aanpak gebaseerd op een visie die alle niveaus bestrijkt: gemeentelijk, provinciaal en landelijk. ...
Lees verder »
image-2237

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur op 23 januari in Groningen

Op vrijdag 23 januari vindt in Groningen de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur plaats. Deze dag biedt interessante lezingen, vakbijeenkomsten en workshops voor docenten taal- en cultuuronderwijs in het vo. De Masteropleiding Kunsteducatie verzorgt het programmadeel voor CKV-docenten. De vakbijeenkomst CKV gaat dit jaar over het vernieuwde examenprogramma. Welke kansen biedt het programma voor docent ...
Lees verder »
image-2083

‘Niemand is ooit komen kijken hoe scholen het vak CKV invullen’

Het LKCA interviewde CKV-docent Rixt Hylkema over het nieuwe examenprogramma voor CKV, dat momenteel in ontwikkeling is. 'Zolang iedereen het vak verschillend invult, hoe bepaal je dan wat kwaliteit is?' Teveel verschil tussen docenten Rixt Hylkema geeft al 10 jaar CKV op het Minkema College in Woerden. Zij vindt de ruimte die scholen en docenten nu hebben ...
Lees verder »
image-2057

Brief aan tweede kamer over kunstvakken bovenbouw VO

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs, waarin o.a. de VLS vertegenwoordigd is, heeft afgelopen week een brief aan de vaste kamercommissie OCW gestuurd waarin we reageren op de reactie van Sander Dekker op het advies van de verkenningscommissie kunstvakken. Het Strategisch Beraad vraagt de vaste kamercommissie met klem om de staatssecretaris ter deze te horen over zijn besluit, ...
Lees verder »
image-1913

Buma Music Academy weer van start

Buma Cultuur initieert voor het derde schooljaar op rij het programma Buma Music Academy. Een forse ruggensteun voor vooral die VO scholen, waar het muziekonderwijs onder druk staat of verdwenen is. De Buma Music Academy bestaat uit een gratis lesprogramma (voor Muziek, CKV en KUA) en – optioneel - een spetterende landelijke schoolact competitie. Het lesmateriaal omvat ...
Lees verder »