Tag-archief: CKV - Page 4

image-3102

Bijeenkomsten SLO voor docenten CKV

In het kader van de invoering van het nieuwe Examenprogramma CKV havo/vwo organiseert SLO twee bijeenkomsten voor docenten CKV. Bijeenkomst 1: dinsdag 1 december 15.30 - 17.30 u Zwolle Bijeenkomst 2: donderdag 3 december 15.30 - 17.30 u Utrecht Afgelopen zomer is het Advies Examenprogramma CKV havo/vwo integraal door de staatssecretaris overgenomen. Dit examenprogramma start in schooljaar 2017-2018. Voordat het zover is zal ondermeer SLO ...
Lees verder »
image-2867

Nieuw examenprogramma CKV

In een brief aan de Tweede Kamer van 12 juni, meldt staatssecretaris Dekker dat hij het eindadvies van de vernieuwingscommissie CKV van 17 maart 2015, integraal wil overnemen. Het advies zou per schooljaar 2017 in moeten gaan. Op 25 juni 2015 wordt het advies in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer besproken. Over het conceptadvies ...
Lees verder »
image-2847

Advies van de vernieuwingscommissie CKV

Op 12 juni stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Kamer over het Advies examenprogramma CKV havo/vwo. 'Tijdens het Algemeen Overleg over cultuuronderwijs en cultuurparticipatie op 2 juli 2014 is toegezegd dat uw Kamer van mij een voorstel zou ontvangen over hoe het vak CKV kan worden hervormd. In bijgaand advies van de Vernieuwingscommissie CKV staat ...
Lees verder »
image-2586

Naar een nieuwe samenhangende aanpak van het muziekonderwijs

Het gaat in ons land niet goed met de cultuureducatie in het algemeen en het muziekonderwijs in het bijzonder, stellen Jos Kok en Jos Richters. Er worden allerlei initiatieven en projecten gelanceerd maar de samenhang ontbreekt. De oplossing ligt in een samenhangende aanpak gebaseerd op een visie die alle niveaus bestrijkt: gemeentelijk, provinciaal en landelijk. ...
Lees verder »
image-2237

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur op 23 januari in Groningen

Op vrijdag 23 januari vindt in Groningen de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur plaats. Deze dag biedt interessante lezingen, vakbijeenkomsten en workshops voor docenten taal- en cultuuronderwijs in het vo. De Masteropleiding Kunsteducatie verzorgt het programmadeel voor CKV-docenten. De vakbijeenkomst CKV gaat dit jaar over het vernieuwde examenprogramma. Welke kansen biedt het programma voor docent ...
Lees verder »
image-2083

‘Niemand is ooit komen kijken hoe scholen het vak CKV invullen’

Het LKCA interviewde CKV-docent Rixt Hylkema over het nieuwe examenprogramma voor CKV, dat momenteel in ontwikkeling is. 'Zolang iedereen het vak verschillend invult, hoe bepaal je dan wat kwaliteit is?' Teveel verschil tussen docenten Rixt Hylkema geeft al 10 jaar CKV op het Minkema College in Woerden. Zij vindt de ruimte die scholen en docenten nu hebben ...
Lees verder »