Tag-archief: CKV - Page 2

image-3824

Muziek in het onderwijs van de toekomst, 26 september

Het plan OnsOnderwijs2032 heeft bij veel vakverenigingen en zeker bij de kunstvakverenigingen veel stof tot discussie opgeworpen. Er is alleszins reden tot bezorgdheid en als VLS willen we dan ook een krachtig pleidooi houden voor het verankeren van kwalitatief muziekonderwijs voor alle kinderen. We roepen onze leden op ons als bestuur daarin te steunen. Dat ...
Lees verder »
image-3309

Cultuurdag VO: Ruimte voor vernieuwing

Op 26 januari wordt in Hilversum een cultuurdag georganiseerd, speciaal voor kunstvak- en geschiedenisdocenten vo, CKV docenten, directies vo, educatiemedewerkers culturele instellingen. De dag wordt georganiseerd door het LKCA, in samenwerking met VCPS (Vereniging CultuurProfielscholen) en CJP. Schrijf je in als je snel bijgepraat wilt worden, diepgaand op voor jou interessante thema’s in wilt gaan ...
Lees verder »
image-3141

Leereffecten, predictoren en de spiegel van de onderwijs

Welk aanbod draagt bij aan de doelen van cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs? Gerard Costermans (Master Sociologie Universiteit Utrecht) onderzocht de leereffecten van cultuuronderwijs, welke factoren van invloed zijn op deze leereffecten en wat de sterke en zwakke punten in het aanbod zijn. Hij concludeert dat vooral het vergroten van het aantal culturele activiteiten van ...
Lees verder »
image-3102

Bijeenkomsten SLO voor docenten CKV

In het kader van de invoering van het nieuwe Examenprogramma CKV havo/vwo organiseert SLO twee bijeenkomsten voor docenten CKV. Bijeenkomst 1: dinsdag 1 december 15.30 - 17.30 u Zwolle Bijeenkomst 2: donderdag 3 december 15.30 - 17.30 u Utrecht Afgelopen zomer is het Advies Examenprogramma CKV havo/vwo integraal door de staatssecretaris overgenomen. Dit examenprogramma start in schooljaar 2017-2018. Voordat het zover is zal ondermeer SLO ...
Lees verder »
image-2867

Nieuw examenprogramma CKV

In een brief aan de Tweede Kamer van 12 juni, meldt staatssecretaris Dekker dat hij het eindadvies van de vernieuwingscommissie CKV van 17 maart 2015, integraal wil overnemen. Het advies zou per schooljaar 2017 in moeten gaan. Op 25 juni 2015 wordt het advies in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer besproken. Over het conceptadvies ...
Lees verder »
image-2847

Advies van de vernieuwingscommissie CKV

Op 12 juni stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Kamer over het Advies examenprogramma CKV havo/vwo. 'Tijdens het Algemeen Overleg over cultuuronderwijs en cultuurparticipatie op 2 juli 2014 is toegezegd dat uw Kamer van mij een voorstel zou ontvangen over hoe het vak CKV kan worden hervormd. In bijgaand advies van de Vernieuwingscommissie CKV staat ...
Lees verder »