De VLS maakt samen met collega’s van andere vakverenigingen deel uit van de redactie van het vakoverstijgende tijdschrift voor kunst en cultuur Kunstzone.

Ga voor informatie over abonnementen en voor de inhoudsopgave van Kunstzone naar de website.