De VLS brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Leden ontvangen de nieuwsbrief automatisch.

Tot 2011 bracht de VLS regelmatig een digitaal magazine uit, m#o.nl. U vindt deze uitgaven in het archief onder Publicaties.

Voor 2007 ontvingen leden een papieren magazine, Muziek&Onderwijs. Deze uitgaven worden digitaal ontsloten en zullen te zijner tijd op deze website te raadplegen zijn.