image-5003

Workshop VLS op Gehrelsdag, 10 maart

Curriculum.nu, samen op weg naar beter muziekonderwijs Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden dus ook voor Kunst&Cultuur waar muziek onder valt. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden ...
Lees verder »
image-5009

PO-Front gaat onderhandelen over cao

De sociale partners in het primair onderwijs zijn begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat hebben zij op 1 februari per brief aan minister Slob gemeld. Daarnaast wordt er 14 februari toch gestaakt in Noord-Nederland: als PO-Front stellen de betrokken partijen vast dat het kabinet te weinig actie onderneemt om de problemen in ...
Lees verder »
image-4998

Bijeenkomst beoordeling eindopdracht schoolexamen VMBO, 8 maart

Ook dit jaar organiseert de werkgroep VMBO van de VLS weer een bijeenkomst over het beoordelen van de eindopdracht. Geef je les aan een examenklas muziek in het vmbo? Dan mag je deze bijeenkomst niet missen! In 2016 heeft de werkgroep een beoordelingsmodel opgesteld die kan worden gebruikt bij het beoordelen van de eindopdracht in het ...
Lees verder »
image-4993

Codarts en muziektherapie

Codarts’ Master Music Therapy organiseert komend half jaar twee programma’s die ook interessant zijn voor muziekdocenten: 3-daagse introductiecursus muziektherapie met presentaties, lezingen en workshops van woe 28 februari t/m vrij 2 maart 2018. 1-daagse conferentie Music Centered Music Therapy met Kenneth Aigen (USA) op ma 2 juli 2018. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meer nieuws volgt ...
Lees verder »
image-4991

Acties in het PO, hoe nu verder?

Na de staking van 5 oktober en de grote manifestatie in het Zuiderpark en de staking van 12 december is er tot nu toe nog niets concreets bereikt. De 700 miljoen euro wordt door Slob gezien als een gegeven en alhoewel er gesprekken met OCW zijn gevoerd is er nog geen toezegging voor het naar ...
Lees verder »
image-4989

Onderhandelingen CAO-VO geschorst tot 20 februari

Sinds september 2017 zijn de bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad in gesprek over een nieuwe cao vo. Inzet van de bonden is een aanpak van de werkdruk en een fatsoenlijke loonsverhoging. Deze gesprekken verlopen, mede door het uitblijven van investeringen door het kabinet, erg moeizaam. Op 23 januari hebben de bonden en de VO-raad ...
Lees verder »