image-4680

Carrièreperspectief in het mbo

Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden voor onderwijsgevend personeel in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de maand september vier bijeenkomsten georganiseerd om met docenten, teamleiders en instructeurs in gesprek te gaan over de verbetering van het carrièreperspectief en de ontwikkelmogelijkheden binnen het onderwijs. Lees meer... LET OP: aanmelden kan tot 5 september.
Lees verder »
image-4678

Heb jij een idee voor beter onderwijs?

Voor het nieuwe schooljaar is er voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs weer LOF-subsidie beschikbaar. Heb jij een goed idee voor beter onderwijs en wil je deelnemen aan het groeiende netwerk van vernieuwende leraren van het LerarenOntwikkelFonds? Tot 10 oktober kun je jouw LOF-aanvraag voor deze ronde doen om in aanmerking te komen ...
Lees verder »
image-4676

Vacatures bij de Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie zoekt kandidaten voor diverse functies. Regioprojectleider regio oost; Ambassadeur Onderwijscoöperatie; Leden Lerarenredactie. De Onderwijscoöperatie is van, voor en door de leraar. Bij de Onderwijscoöperatie werken daarom een paar honderd mensen uit de sectoren die zij vertegenwoordigt: leraren basis-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar beroepsonderwijs. Deze collega’s werken voornamelijk op school. Daarnaast werken zij, afhankelijk van ...
Lees verder »
image-4674

Mijlpaal

Per 1 augustus 2017 trad treedt de Wet Beroep Leraar in werking. Een mijlpaal, omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren is vastgelegd en het nieuwe lerarenregister een wettelijke basis krijgt. Wat houdt dit allemaal in en wat betekent dit het komende schooljaar? Lees meer...
Lees verder »
image-4671

Studiebeurs eerstegraads lerarenopleiding nu ook voor deeltijd en young professionals

Per 1 augustus 2017 is de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters verruimd. De tegemoetkoming is nu aan te vragen voor het volgen van een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak in voltijd én deeltijd. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen ook young professionals die minder dan 5 jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd de tegemoetkoming ontvangen. Lees meer...
Lees verder »
image-4664

Musiceduhackaton, 1 september

Innovatief evenement voor wie vernieuwende ideeën heeft over het muziekonderwijs en een aanpak waar anderen van kunnen leren. Met elkaar werk je aan een project voor creatief muziekonderwijs. Aan het einde van de dag heb je veel tools om je eigen creativiteit en die van de leerlingen aan te wakker, en een nieuw netwerk van ...
Lees verder »