image-687

Jaarvergadering VLS te Utrecht

Op 23 juni 2009 heeft in Utrecht de jaarvergadering van de VLS plaatsgehad. Voorzitter (a.i.) Amir Pool sprak er zijn jaarrede uit, die u hier kunt lezen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Henk Luif. Lees het In Memoriam hier. De aanwezige leden gingen akkoord met de begroting 2009. De portefeuillehouders hebben verslag gedaan ...
Lees verder »
image-699

Bij het overlijden van Henk Luif

Bestuur en leden van de VLS hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Henk Luif, op 3 juni jl. Hoewel we wisten dat zijn gezondheid hem in de steek liet, heeft het bericht ons overvallen. Henk was sinds 1984 de onvermoeibare en strijdbare directeur van de KNTV, Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging. Zijn heldere kijk ...
Lees verder »

Iedere Nederlander een culturele loopbaan

'Iedere Nederlander een culturele loopbaan'. Onder dit motto stelt het nieuwe Fonds voor Cultuurparticipatie jaarlijks 31 miljoen euro beschikbaar voor het bevorderen van actieve kunstbeoefening. Speciale aandacht krijgt de samenwerking tussen amateurs en professionals en het muziekonderwijs. Het plan is om veel meer kinderen actief aan muziek te laten doen. Ga voor uitgebreide informatie naar de ...
Lees verder »

Nieuwe cao in het voortgezet onderwijs definitief

De nieuwe CAO 2008-2010 in het voortgezet onderwijs is definitief een feit. De leden van de VO-raad, CNV Onderwijs, CMHF en AOb hebben met een overtuigende meerderheid ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2008-2010. Belangrijkste onderwerpen zijn: Een salarisverbetering van 7% in twee jaar; Aanpak van de vermindering van de werkdruk; Salarisverbetering en recht op extra scholing voor OOP ...
Lees verder »
1 199 200