image-5329

Onderwijs aan het werk – 2018: over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

‘Onderwijs aan het werk – 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen. Christianne Mattijsen, directeur Directie Voortgezet Onderwijs (OCW) heeft de publicatie op 1 juni in ...
Lees verder »
image-5326

Aanmelden voor project ‘Samenwerken aan werkdruk’ kan tot 21 juni

Wilt u met het team de werkdruk op school aanpakken? Neem dan deel aan het project ‘Samenwerken aan werkdruk’ van het Arbeidsmarktplatform PO. U gaat dan binnen het team samen aan de slag met een bewezen effectieve methode om de werkdruk te verminderen. In de flyer 'Samenwerken aan werkdruk' staat meer over wat meedoen oplevert, wat ...
Lees verder »
image-5319

Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling herzien

Per 1 mei is de herziene ZAR ingevoerd. De CAO MBO is daarop ook tekstueel aangepast. Verder is ervoor gekozen om errata etc te verwerken. Herziene ZAR cao mbo 2016-2017 Deze was/wordt-tabel geeft aan welke cao-artikelen uit de verlengde cao mbo 2016-2017 – naast de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling (bijlage F) - wijzigen per 1 mei 2018 Meer informatie op ...
Lees verder »
image-5286

ALV, 30 mei, Utrecht

Beste leden, Woensdag 30 mei aanstaande vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VLS plaats. Wij willen u van harte uitnodigen op deze ledenvergadering. Tijd en locatie Hoofdgebouw Utrechts Conservatorium, Vergaderruimte, Mariaplaats 28, Utrecht Aanvang 17.30 uur, inloop met broodjes en soep vanaf 17.00 uur Aanmelden Wanneer u uw komst uiterlijk 26 mei aankondigt via de e-mail zullen we zorgen voor een ...
Lees verder »