Nieuwsbrief CAO-VO

Vanaf januari 2010 zijn de gezamenlijke bonden in onderhandeling met de VO-raad over een nieuwe CAO-VO, tot nu toe zonder resultaat. Wat is de stand van zaken en wat is het perspectief? Lees het in deze Nieuwsbrief (pdf)
Lees verder »

Traject kwaliteitsverbetering (V)SO parallel aan Passend Onderwijs

De Federatie Onderwijsbonden CMHF/MHP heeft parallel aan het traject Passend Onderwijs een traject ingezet voor de kwaliteitsverbetering van het (V)SO. Aparte wetgeving zal ontwikkeld worden. De WEC-Raad en OCW hebben het initiatief genomen een serie informatiebijeenkomsten te organiseren. Het doel is, vooruitlopend op de wetgeving, het (V)SO veld te informeren en in beweging te krijgen. De eerste ...
Lees verder »

Uitslag enquête taakbeleid leraren

Verlaging van de werkdruk heeft voor onderwijsbonden en VO-raad in de komende periode een hoge prioriteit. In opdracht van de partijen heeft ResearchNed daarom de enquête werkdruk VO uitgevoerd. Doel van de enquête was na te gaan welke werkdrukmaatregel de voorkeur heeft van leraren in het voortgezet onderwijs. Lees alles over de uitslag en de ...
Lees verder »

Sociale partners verlengen CAO BVE

De MBO Raad, AOb, CMHF (waarbij een onderhandelaarsdelegatie van de UNIENFTO voor o.a. de VLS de onderhandelingen uitvoert), CNV Onderwijs en ABVAKABO-FNV zijn het met elkaar eens geworden over verlenging van de cao bve. Het onderhandelaarsakkoord houdt in dat de cao bve wordt verlengd tot en met 31 oktober 2010.
Lees verder »
image-687

Jaarvergadering VLS te Utrecht

Op 23 juni 2009 heeft in Utrecht de jaarvergadering van de VLS plaatsgehad. Voorzitter (a.i.) Amir Pool sprak er zijn jaarrede uit, die u hier kunt lezen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Henk Luif. Lees het In Memoriam hier. De aanwezige leden gingen akkoord met de begroting 2009. De portefeuillehouders hebben verslag gedaan ...
Lees verder »