Uitslag enquête taakbeleid leraren

Verlaging van de werkdruk heeft voor onderwijsbonden en VO-raad in de komende periode een hoge prioriteit. In opdracht van de partijen heeft ResearchNed daarom de enquête werkdruk VO uitgevoerd. Doel van de enquête was na te gaan welke werkdrukmaatregel de voorkeur heeft van leraren in het voortgezet onderwijs. Lees alles over de uitslag en de ...
Lees verder »

Sociale partners verlengen CAO BVE

De MBO Raad, AOb, CMHF (waarbij een onderhandelaarsdelegatie van de UNIENFTO voor o.a. de VLS de onderhandelingen uitvoert), CNV Onderwijs en ABVAKABO-FNV zijn het met elkaar eens geworden over verlenging van de cao bve. Het onderhandelaarsakkoord houdt in dat de cao bve wordt verlengd tot en met 31 oktober 2010.
Lees verder »
image-687

Jaarvergadering VLS te Utrecht

Op 23 juni 2009 heeft in Utrecht de jaarvergadering van de VLS plaatsgehad. Voorzitter (a.i.) Amir Pool sprak er zijn jaarrede uit, die u hier kunt lezen. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Henk Luif. Lees het In Memoriam hier. De aanwezige leden gingen akkoord met de begroting 2009. De portefeuillehouders hebben verslag gedaan ...
Lees verder »
image-699

Bij het overlijden van Henk Luif

Bestuur en leden van de VLS hebben met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Henk Luif, op 3 juni jl. Hoewel we wisten dat zijn gezondheid hem in de steek liet, heeft het bericht ons overvallen. Henk was sinds 1984 de onvermoeibare en strijdbare directeur van de KNTV, Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging. Zijn heldere kijk ...
Lees verder »

Iedere Nederlander een culturele loopbaan

'Iedere Nederlander een culturele loopbaan'. Onder dit motto stelt het nieuwe Fonds voor Cultuurparticipatie jaarlijks 31 miljoen euro beschikbaar voor het bevorderen van actieve kunstbeoefening. Speciale aandacht krijgt de samenwerking tussen amateurs en professionals en het muziekonderwijs. Het plan is om veel meer kinderen actief aan muziek te laten doen. Ga voor uitgebreide informatie naar de ...
Lees verder »