image-334

VLS-Studiedag 5 april

Op vrijdag 5 april 2013 vindt in het Haagse Koorenhuis de volgende VLS-studiedag plaats. Het delen van kennis en vaardigheden vormt het hoofdmenu. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. Ook studenten van vakopleidingen worden nadrukkelijk uitgenodigd. Studenten van de vakopleidingen Docent Muziek zullen in de vorm van workshops en presentaties het mooiste uit hun ...
Lees verder »
image-342

Centrale Examens 2013

Evaluatievergadering Centrale Examens 2013 Op dinsdag 21 mei en donderdag 30 mei organiseert de VLS de evaluatievergadering van de Centrale Examens muziek 2013 VWO, HAVO VMBO tl/gl. De VLS nodigt alle docenten in de eindexamenklassen uit hierbij aanwezig te zijn. Middels onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor (een van) de bijeenkomsten. We streven er altijd naar ...
Lees verder »
image-348

Van start met Intro Masterclass

Docenten muziek die graag het uiterste uit zichzelf en hun methode willen halen grijpen nu hun kans! Donderdagmiddag 16 mei kunt u extra ervaringen opdoen met activerende werkvormen voor uw vak. In de Intro Masterclass kunt u onder leiding van Joost Overmars en Ruth van de Putte - zelf docent en Intro-auteur van het eerste ...
Lees verder »
image-714

BeatsNbits studiedag

Op 9 maart 2013 organiseert beatsNbits weer hun jaarlijkse Studiedag. Via deze weg willen ze de leden van de VLS hier graag voor uitnodigen! Ook dit jaar hebben wij voor u een interessant programma weten samen te stellen. We beginnen met een lezing van Willem-Jan Renger, lector Kunst & Techniek aan de Hogeschool voor de Kunsten ...
Lees verder »
image-354

Wijzigingen syllabus CSE muziek VMBO-tl/gl

In opdracht van het College voor Examens heeft een syllabuscommissie, met daarin enkele VLS-leden, de syllabus over het centraal examen muziek GL/TL vmbo geactualiseerd. De grootste wijziging betreft een andere rubricering van de begrippen die een specificatie vormen van exameneenheid MU/K/3 Leervaardigheden in het vak muziek. Als u lesgeeft aan examengroepen VMBO is het belangrijk ...
Lees verder »
image-1204

Nieuwsbrief 2013 – 2

Lees hier Nieuwsbrief 2013 - 2 Onderwerpen: Wijzigingen syllabus centraal examen muziek VMBO VLS organiseert bijeenkomst n.a.v. de wijzigingen syllabus CE muziek VMBO Wetsvoorstel CKV Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Akkoord nieuwe CAO Ons Middelbaar Onderwijs Promotiebeurs voor leraren Onderwijsraad: kies voor kwalitatief sterke leraren 28-2: Inspiratiedag 21ste-eeuwse vaardigheden in het VO voor kunstvakdocenten LKCA van start! Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs AOW-wijzigingen Bewuster beleid ...
Lees verder »