image-1864

Verslag overleg Tweede Kamer over cultuureducatie en -participatie

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker waren bij het debat aanwezig. Het LKCA maakte een verslag.
Lees verder »
image-1853

FvOv-informatiebijeenkomsten Zo zit dat met uw pensioen!

Uw pensioen zoveel mogelijk afstemmen naar eigen wensen. Dat is ABP keuzepensioen. Zo kunt u zelf bepalen hoe en op welk tijdstip u met werken wilt stoppen. Eerder of later met pensioen, wat zijn de gevolgen? Kan ik ook met deeltijdpensioen? Kan ik mijn pensioen ook in hoogte laten variëren? Kan ik het nabestaandenpensioen ook uitruilen voor meer eigen ...
Lees verder »
image-1850

Tweede editie Het Lerarencongres op 8 oktober 2014

Na de succesvolle eerste editie organiseert de Onderwijscoöperatie voor de tweede maal Het Lerarencongres. Op woensdag 8 oktober vindt dit congres van, voor en door de leraar plaats. De locatie is de campus van het Koning Willem I College in Den Bosch. Het Lerarencongres 2014: blijf met uw collega’s werken aan uw ontwikkeling! Het Lerarencongres is… ...
Lees verder »
image-1848

2 juni 2014: Eerste Onderwijskamer van de FvOv

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van Levende Talen, de NVvW (wiskunde), NVON (natuurwetenschappen), VONKC (-beeldende-kunstvakken), NVS-NVL (schooldecanen-leerlingbegeleiders), VLS (schoolmuziek), KVLO (lichamelijke opvoeding), NVOP (onderwijspersoneel) heeft de eerste bijeenkomst van de Onderwijskamer (OK) op 2 juni plaatsgevonden. Op de agenda stond als belangrijkste onderwerp bespreking van het advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’. In de bespreking kwamen ...
Lees verder »
image-1845

Definitieve CAO-VO-tekst Levensfasebewust personeelsbeleid vastgesteld

Cao-partijen hebben op 26 juni overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid. De hoofdstuk aanduiding '6. A Levensfasebewust personeelsbeleid' is daarbij een werktitel en geeft aan dat cao-partijen dit hoofdstuk in de cao VO 2014 – 2015 een plek zullen geven tussen hoofdstuk 6 en 7 van de cao VO 2011 ...
Lees verder »