image-1848

2 juni 2014: Eerste Onderwijskamer van de FvOv

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van Levende Talen, de NVvW (wiskunde), NVON (natuurwetenschappen), VONKC (-beeldende-kunstvakken), NVS-NVL (schooldecanen-leerlingbegeleiders), VLS (schoolmuziek), KVLO (lichamelijke opvoeding), NVOP (onderwijspersoneel) heeft de eerste bijeenkomst van de Onderwijskamer (OK) op 2 juni plaatsgevonden. Op de agenda stond als belangrijkste onderwerp bespreking van het advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’. In de bespreking kwamen ...
Lees verder »
image-1845

Definitieve CAO-VO-tekst Levensfasebewust personeelsbeleid vastgesteld

Cao-partijen hebben op 26 juni overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid. De hoofdstuk aanduiding '6. A Levensfasebewust personeelsbeleid' is daarbij een werktitel en geeft aan dat cao-partijen dit hoofdstuk in de cao VO 2014 – 2015 een plek zullen geven tussen hoofdstuk 6 en 7 van de cao VO 2011 ...
Lees verder »
image-1843

Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO-PO

De onderhandelaars van de FvOv en de andere bonden hebben met de PO-raad een akkoord bereikt over een nieuwe CAO-PO voor 170.000 werknemers in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling voor de begeleiding van startende leraren. Om de werkdruk aan te pakken en professionalisering te versterken zijn er ...
Lees verder »
image-1839

De ambities van kunst en politiek

‘Wees realistisch. Denk het onmogelijke’ (Ernst Bloch) Met het jaarlijkse Paradisodebat, ter afsluiting van de Uitmarkt in Amsterdam, wordt traditiegetrouw het cultuurpolitieke seizoen geopend. Het debat tussen politiek en cultuursector lijkt zich in stil water te bevinden. Op korte termijn staan er geen grote besluiten op de politieke agenda. Tijd dus om het inhoudelijke debat over kunst ...
Lees verder »