image-2004

Onderwijsbegroting 2015: Geef de leraar de ruimte!

Zowel in het vorig jaar gesloten Nationaal Onderwijsakkoord als in de Onderwijsbegroting 2015 staat de leraar en diens vakmanschap centraal. Dat vindt de FvOv winst, immers een goede leraar maakt voor de leerlingen het verschil. Geef de leraar de ruimte om keuzes te maken die hij/zij belangrijk vindt. Dat kan een master-opleiding zijn maar dat ...
Lees verder »
image-2002

Scholings/inspiratiedagen voor muziekdocenten VO

Binnenkort kunt u weer deelnemen aan de scholings/inspiratiedagen voor muziekdocenten VO die de VLS samen met de Music+ Academy organiseert. De dagen vinden plaats op: dinsdag 4 november Polanentheater, Amsterdam donderdag 27 november Kunstbalie, Tilburg maart 2015 Conservatorium, Maastricht Inschrijven kan via de site van de Music+ Academy. Wat kun je verwachten? De dag staat (wederom) in het teken van je eigen muzikantschap en ...
Lees verder »
image-1994

Heeft u zich al aangemeld voor het Lerarencongres van 8 oktober in Den Bosch?

Het Lerarencongres: de plek om met en van elkaar te leren en met collega’s te werken aan professionalisering. Het programma wordt samen met leraren opgesteld. De thema’s van het congres hebben direct verband met het dagelijkse werk van de leraar en komen voor in de Lerarenagenda van OCW en de Agenda Beroepsgroep Leraren. Leraren verzorgen ...
Lees verder »
image-1991

Landelijke studiedag kunst (algemeen) op 8 januari

Op donderdag 8 januari 2015 zullen de kunstvakverenigingen VLS (muziek), VONKC (beeldend), BDD (drama) en NBDK (dans) gezamenlijk een studiedag organiseren voor docenten Kunst (algemeen) van zowel havo als vwo. De studiedag zal plaatsvinden in Utrecht. Informatie over het programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Inschrijven is alvast mogelijk.
Lees verder »
image-1986

Onderzoek: Een goed begin is het halve werk

Om een leraar een vliegende start te kunnen geven, is begeleiding erg belangrijk. Deze begeleiding kan in het primair onderwijs nog op een aantal vlakken verbeterd worden. Er is vaak geen sprake van een echt inductieprogramma. Ook bestaat er nog geen overheidsbeleid voor. Het onderzoek Een goed begin is het halve werk geeft inzicht in ...
Lees verder »
image-1984

Reactie op Miljoenennota 2015 VCP

Schaduw van crisisbeleid is nog voelbaar “De professionals in Nederland hebben behoefte aan een krachtig herstel van inkomen en werkgelegenheid”, aldus VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp. De schaduw van het crisisbeleid is nog voelbaar. Het herstel van economie en werkgelegenheid is nog zeer broos. De groei en werkgelegenheid zouden de primaire focus van dit kabinet moeten ...
Lees verder »