Vakinhoudberichten

image-4857

Uitnodiging veldraadpleging visie op muziek en kunst&cultuur

Op 25 november aanstaande organiseert de VLS een bijeenkomst t.b.v. de visie op het vak en leergebied voor curriculum.nu. Let op: Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Plaatsing is in volgorde van aanmelding. 25 november 11.30-15.00 uur Amadeus Lyceum Burchtpoort 3 3452 MD Vleuten-De Meern Wat is er gaande? In het kader van de landelijke curriculumdiscussie zijn alle vakorganisaties door Curriculum.nu gevraagd hun ...
Lees verder »
image-4802

Stichting van het Onderwijs: aanpak lerarentekort, werkdruk en kansenongelijkheid vraagt om meer ambitie

De werkgevers- en werknemersorganisaties (waaronder de FvOv) binnen de Stichting van het Onderwijs vinden het terecht dat het nieuwe kabinet structureel investeert in onderwijs. Immers, investeren in onderwijs loont voor de toekomst van Nederland. Tegelijkertijd signaleren de sociale partners dat het regeerakkoord op punten vragen oproept over de verdere uitwerking. Daarover gaat de Stichting van ...
Lees verder »
image-4737

Meld je aan voor de klankbordgroep PO!

Regelmatig wordt de VLS gevraagd om namens de achterban iets te vinden van onderwerpen die te maken hebben met muziekonderwijs in het PO. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk om in gesprek te zijn met die achterban. De gesprekken tijdens algemene ledenvergaderingen zijn vanwege de geringe frequentie daarvoor ontoereikend. Om die reden ...
Lees verder »
image-4735

VLS schrijft mee aan een manifest over kwalitatief goed muziekonderwijs

Op initiatief van stichting Meer Muziek in de Klas heeft de VLS meegeschreven aan een manifest waarin vakorganisaties beschrijven wat kwalitatief goed muziekonderwijs zou moeten inhouden. Samen met vertegenwoordigers van Gehrels muziekeducatie, het Netwerk Muziekdocenten Pabo’s (NMP) en het Overleg van Opleidingen Docent Muziek (O2DM) heeft de VLS kenmerken van kwalitatief muziekonderwijs beschreven. Bovendien is beschreven ...
Lees verder »
image-4732

Meer muziek in de klas! – Update

Stichting Meer Muziek in de Klas zet zich in voor meer muziek op de basisschool. Voor de komende tijd staan er weer diverse initiatieven gepland. Hierbij een korte update: Meer Muziek in de Klas - Lokaal In verschillende regio’s zitten partijen om de tafel om toe te werken naar een duurzame verbetering van het muziekonderwijs op de ...
Lees verder »
image-4718

Leraren en schoolleiders gezocht voor herziening onderwijscurriculum

Vanaf vandaag kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Meer dan 130 leraren en zo’n 20 schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum. Voor 9 vakgebieden buigen zij zich, in zogenoemde ontwikkelteams, over de vraag wat leerlingen moeten ...
Lees verder »